чинија

  • Disposable Biodegradable Sugarcane Bagasse paper bowl

    Биоразградлив сад за хартија со багасе за еднократна употреба

    ЕКО-ПРИЈАТЕЛСТВО: Изработено од багаса од шеќерна трска што го прави биоразградлив и 100% компостиран. Производите се способни да се распаднат без да му наштетат на животната средина. Природно ќе се деградира во органски материјали богати со хранливи материи кога се отстранува и не остава видливи или токсични остатоци.